Пловдив е на осмо място по размер на средната работна заплата в страната. 1 087 лева е месечно възнаграждение в областта за третото тримесечие на годината. Това е с близо 15 процента по-малко от средната месечна заплата за страната, която е 1 249 лева, отчитат от Териториално статистическо бюро - Юг.

Първата позиция е за столицата София с 1 704 лева, като следват Стара Загора, Варна, София област, Враца, Разград и Габрово. За Пазарджик статистиката отичта средна брутна работна заплата от 949 лева, а в Смолян - 907 лева. В дъното на класцията е област Видин с едва 810 лева.

Въпреки незавидната позиция в Пловдивска област се отчита увеличение спрямо същия период на миналата година. То е с близо 10 на сто, както в обществения, така и в частния сектор.

Най-високото средномесечно трудово възнаграждение е при дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 2 562 лева. Най-ниско платени са били служителите в хотели и ресторанти - със 665 лв. Отичта се намаление на заплатите за професионалните дейности и научните изследвания и увеличение при добивната промишленост.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември в Пловдивска област са близо 222 хиляди и намаляват с малко над 1 процент спрямо края на юни. Отлив на служители се регистрира в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, увеличават се обаче работещите в стротелството.