Пет професионални гимназии в Пловдив разширяват програмите си за дуално обучение през учебната 2019/2020 година, съобщиха от пресцентъра на общината. Причините за това са индустриалното развитие на региона и динамичният пазар на труда, което кара все повече гимназии да търсят партньорство с бизнеса. Така бъдещите млади специалисти получават практическо ориентирано образование и още по време на обучението си работят и се запознават с новите технологии в производствата, се казва още в съобщението.

До момента в Пловдив има 9 дуални паралелки, които са подкрепени от 31 компании. Зад всеки ученик от тях училището има подписан договор с предприятие, което е ангажирано с практиките.

Част от стратегията на община Пловдив е да подпомага развитието на дуалното обучение, като единствен инструмент за развиването на професионалните гимназии и ангажирането на бизнеса, уточняват от общинския пресцентър. Администрацията подкрепя с целево финансиране всяка нова дуална паралелка и подпомага училищата в контактите им с индустриалните зони, развитие на учебни програми, популяризиране на новата обучителна форма. За 11-те специалности администрацията ще финансира целево училищата с общо 33 000 лева.

Специалностите в новите дуални паралилки са за електротехник, техник по автоматизация, технолог на облекло, моден дизайн, в сферата на дървообработването и мебелното производство, на полиграфията, авто и жп транспорта.