За 30 месеца детска градина "Снежанка" в Пловдив ще бъде обновена.

Ремонтът на забавачката по проекта на Оперативна програма "Региони в растеж" с обща стойност от 18 милиона лева, предназначени за изграждане и обновяване на училища и детски градини.

Цялостното обновяване на сградите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция, допълват от общината.