Териториалното поделение на НОИ опрости 10 000 лева от борча на 73-годишна пловдивчанка, която имаше да връща общо около 30 000 лева на ведомството. Тя е сред 240-те пенсионери, чиито досиета са изгубени в местния пенсионен отдел, съобщава "Марица".

Пенсиите на всички тях са отпуснати през 2000-2001 г., но липсата на книжата е установена чак през 2013 г., след което от възрастните хора е поискано да докажат наново стажа си. Голяма част от тях не са успели или са го доказали частично и не в същия вид.

Затова ведомството е спряло пенсиите им или е намалило размера им, като настоява и да възстановят получаваните суми години назад. Размерът с лихвите стига до 100 000 лв. на човек.

От ТП на НОИ твърдят, че 116 от 240-те пенсионери с липсващи преписки са подвели ведомството относно категория труд и стаж в мини под земята, които дават право на по-ранно пенсиониране и по-голяма пенсия. В групата на считаните за недобросъвестни попада и 73-годишната пловдивчанка.

"Марица" разказа историята на жената с 52% инвалидност, която в момента живее сама с около 150 лв. пенсия на 30 кв. м и оцелява благодарение на редовните дарения на хранителни продукти от католическата църква. Тя няма пари да води дела, както са сторили други засегнати с липсващи досиета. Затова е отправила молба към президента да опрости дълга към НОИ. Общинският съвет се произнесе в нейна подкрепа, макар че становището на ТП на НОИ е да не се заличава борчът.

При първоначалното си пенсиониране през 2000 г. жената е имала стаж 14 г. 6 месеца и 7 дни от първа категория труд, а от трета - 7 г. 5 месеца и 12 дни. След установяването на липсата на досието от НОИ изисквали да докаже повторно стажа си, първоначалният не се потвърдил, пенсията била спряна и от жената било изискано да възстанови крупната сума, която според НОИ е получила недобросъвестно през годините.

В последствие при представяне на документи, които жената успяла да издири, е отпусната пенсия и размерът е бил променян няколко пъти. Сега е 176,46 лв. но от август миналата година всеки месец се удържат по 25, 21 лв. с цел погасяване на задължението. Възстановената по този начин сума обаче е нищожна спрямо оставащите дължими около 29 500 лева.

Тези дни пенсионерката получила писмо от НОИ, според което се намаляват 10 бона от сумата. Касае се за служебно опрощаване на тази част от дълга, за която е изтекла абсолютната давност от 10 г., уточниха оттам. За пенсионерката това е станало още през 2010 г.

Периодично се прави инвентаризация и преглед на преписките на всички хора със задължения, обясни шефката на местното поделение на НОИ Розалия Джинева. Длъжниците с набъбнали непогасени борчове се дават на публичен изпълнител. Където е изтекла абсолютна давност и сумите не са събрани, се пристъпва към опрощаването им. Джинева подчерта, че тази процедура се прилага към всички, а не само към хората с липсващи досиета.

Затова не се ангажира на колко възлизат опростените дългове в казусите с изчезналите преписки. Както "Марица" писа, общата щета от тези случаи към бюджета надминава 10 млн. лева. С изтичането на давност по отношение на част от сумите тя расте.

Макар да е установено, че всички изчезнали преписки са минавали през един и същи контрольор, досега нито вътрешните проверки на НОИ, нито прокуратурата са установили виновни лица.

След като вече дължи с 10 000 лева по-малко, 73-годишната пловдивчанка продължава да очаква решението на президента дали да бъде заличен и този борч.

В момента над 20 пенсионери чакат указ на президента дали да им бъдат опростени дължими към НОИ суми. В предишни години подобни казуси са били единични. Напоследък обаче валят прошения, основно от Пловдив, Силистра, Смолян, Бургас.

По казусите, които вече е разгледало, Президентството се е произнесло по различен начин. Има изцяло отменени дългове, частично опрощаване, заличаване само на лихвите, а в някои случаи произнасянето е, че пенсионерът трябва да изплати пълния размер на начислените дължими суми.