В следващите няколко дни се очаква повишаване на нивото на реките в Пловдивско - Тунджа и Марица. Към момента обаче ситуацията е спокойна.

Падналите валежи през последните дни повишиха нивата на реките в областта, но не са достигнати опасни стойности. Във високите части има дебела снежна покривка, а повърхностният отток се събира в язовирите, обясни по БНТ инж. Гергана Георгиева, гл. експерт планове и управление на риска от наводнения.

По думите й има преливания в съвсем малки количества на някои язовири в Пловдивско - Душанци, Пловдивци, Златоград, но опасност няма. Всички водоеми се наблюдават от Басейнова дирекция и техните оператори, включително и големите язовири.

В района на град Елхово през последните години се е повишило нивото на река Тунджа, но то е далеч от опасни равнища. В басейна на р. Арда също се наблюдават реките, като има предупреждения за реките Черна, Елховска, Върбица и Ардинска. Евентуално интензивно снеготопене би могло да предизвика наводнения, но засега такава опасност няма. В следващите дни не се очакват интензивни валежи.