Произволното и неконтролируемо приемане на различни медикаменти с нефротоксичен ефект повиши броя на болните с нарушена бъбречна функция. Това съобщиха от УМБАЛ "Пловдив".

Вече много често пациенти търсят помощ в отделението по нефрология към УМБАЛ - Пловдив заради бъбречно увреждане след продължителен прием на медикаменти от групата на нестероидните противовъзпалителни средства, антибиотици, хормоноактивни препарати, диуретици, невролептици и др.

Нестероидните противовъзпалителни средства са едни от най-употребяваните препарати в световен мащаб. Голяма част от тях са без лекарско предписание, което е причина и за злоупотребата. Те са лекарствени средства с периферен аналгетичен (обезболяващ), антипиретичен (понижават температурата), и противовъзпалителен ефект.

Най-популярните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) са аспирин, ибупрофен, напроксен, нурофен, които са лекарствени форми без  рецепта. Когато се приемат продължително, без системен контрол от специалист, те водят до изменения в бъбреците, свързани със засягане на тубуло-интерстициалната част (интерстициума) на бъбреците. В резултат на това настъпва нарушение на бъбречната функция.

Хроничната употреба на нестероидни противовъзпалителни медикаменти причинява аналгетична нефроптия, включваща хроничен интерстициален нефрит и бъбречна папиларна некроза, хронична бъбречна недостатъчност, която отвежда пациентите в болница. Те се свързват със съдова исхемия, водеща до нарушение на кръвотока в бъбреците. Наблюдават се основно при пациенти, податливи към бъбречни проблеми  или имащи такива.

Диагнозата се поставя въз основа на анамнестичните данни за прием на аналгетици, лабораторно изследване на кръв, урина, ехография на бъбреци и други. В отделението по нефрология в УМБАЛ - Пловдив за диагностиката на бъбречните увреждания се използва често изследване с ехограф. Този диагностичен метод вече е широко навлязъл в медицинската практика, ехографията е доста усъвършенствана, особено със съвременните апарати, с които се прави и доплерово изследване. Чрез тях се проследява съдовата система на бъбреците - вени, артерии, както и наличие на кръвен ток в изследваните съдове. Според много автори доплеровата ехография е най-значителният напредък в областта на образните методи при изследване на трансплантирани бъбреци и голяма част от бъбречните болести.

Освен това с помощта на медицинска техника се прави и пункционна бъбречна биопсия, чрез която се доказва видът и  стадият на болестите, известни като гломерулонефрити. Всичко това обуславя обективната необходимост от използване на нови съвременни апарати, което ще доведе до по-нататъшното повишаване качеството на ултразвуковата диагностика. За нуждите на отделението предстои да бъде закупен нов съвременен ехографски апарат, който ще улесни диагностиката и проследяването на случаите.