Бившият ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" проф. д.ф.н. Иван Куцаров почина днес след боледуване.

Иван Костадинов Куцаров e доктор на филологическите науки (от 1992 г.) по български език и по славянски езици, професор (от 1995 г.) по български език в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Той е изтъкнат български учен със сериозни приноси в областта на лингвистичната българистика и славистика, в подготовката на филологически кадри и в организацията и ръководството на българската наука и висше образование през последните 30 години.

Роден е на 4 февруари 1942 година в Бургас, а през периода 2003-2011 г. е ректор на Пловдивския университет.

Проф. Иван Куцаров бе ректор на Пловдивския университет от 2003-2011 г.

Снимка: Булфото

Автор е на близо 200 научни и научнопопулярни публикации - монографии, учебници, учебни помагала, сборници, студии, статии, бележки и научни съобщения, рецензии, отзиви и други.

С негови концепции се поставя и ново начало в тълкуването на основни положения в областта на българската морфология, въвеждат се значими формулировки, описващи реални езикови факти в граматичната структура на българския език.

С най-голяма стойност за науката са заниманията и проучванията му в следните три лингвистични области: морфология на съвременния български книжовен език, по-специално темпорална и модална система на българския глагол; функционална граматика - с акцент върху теорията на граматичните и функционално-семантичните категории; история на славистиката и българистиката, и преди всичко на лингвистичната славистика и българистика.

Екипът на Dir.bg изказва съболезнования на близките му!