В Пловдив няма какво друго да се направи освен да се намали приема в тези училищата, в които има концентрация на ученици и работещи на две смени, това заяви пред журналисти кметът на Пловдив Иван Тотев в изпълнение девет годишната програма на правителството за привеждане на училищата в едносменен режим на обучение и на поетите от местна власт ангажименти в тази насока.

Като цяло в Пловдив няма проблем с места за децата в училищата, тъй като в града има 51 общински училища, 14 Професионални гимназии и няколко частни училища.

По думите на кмета проблемът, е че има училища, които не са запълнени и други, които са пренаселени. През годините едни училища са се наложили като предпочитани и там са били увеличавани приемите. В момента в града има пет училища, работещи на две смени /СУ "Св.Св. Кирил и Методий", СУ "Патриарх Евтимий", СУ "Пейо Яворов", СУ "Паисий Хилендарски" и СУ "Найден Геров"/.

Според ресорният зам.- кмет Стефан Стоянов в града има нужда от 2-3 нови училища за да се реши проблемът, при който две училища се помещават в една сграда, като математическата и хуманитарната гимназии. Категорично от общината заявиха, че не приемат планове за строителство на нови сгради и корпуси в училищните дворове. По скоро трябва да направим така, че всички училища да бъдат модерни и да са добре управлявани, заяви още кметът Иван Тотев.

До края на седмица всяко училище трябва да предаде ясен график с броя на паралелките и какъв прием на ученици планират през следващите девет години и план как ще се вместят в съществуващия сграден фонд, за да преминат към едносменен режим на обучение.