Пловдив намали таксите за ползване на детска градина и ясла за месец март заради противоепидемични мерки, съобщиха от общисната.

За яслените групи и за първа и втора възрастови групи до края на месеца се премахва постоянната част на таксите. За подготвителните групи, които имат само пропорционална на посещенията компонента, няма промяна, предвижда заповедта на кмета Здравко Димитров.

Родителите, чиито деца са посещавали през първата половина на март детска градина, вече са получили на e-mail информация за дължимите суми за такси. В настоящия момент е изключително удобно да бъде използвана възможността родителите да внасят дължимите такси по банков път, чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay. Родителите могат да се информират за номера на банковата сметка от интернет страницата тук >>.

Важно е уточнението, че получените по електронната поща суми могат да бъдат внесени до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължимата такса. След този срок се начислява лихва за всеки ден просрочие.