Община Пловдив спечели проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район "Централен" и район "Южен". Той ще бъде реализиран по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност".

Общата стойност на проекта е 1 126 999,69 лв. като той ще бъде реализиран изцяло с безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Община Пловдив е класирана с 98 от 100 възможни точки.

Основната цел на проекта е да се изгради модернизирана общинска система за изкуствено външно осветление (СУО) чрез въвеждане на мерки за електроенергийна ефективност в два района на град Пловдив - "Централен" (между бул. "Копривщица", бул. "Марица-юг", бул. "Руски" и бул. "Христо Ботев") и "Южен" (между ул. "Коматевско шосе", ул. "Академик Петър Динеков", бул. "Македония" и бул. "Никола Вапцаров").

По проекта се предвижда подмяна на 1913 бр. осветителни тела със съвременни LED такива и изграждане на система за автоматизирано управление и контрол и въвеждане на ВЕИ-базирано захранване за СУО.

С настоящия проект, Община Пловдив ще има възможността да намали емисиите на CO2, енергийното потребление и финансовите разходи за ел. енергия, както и да подобри условията за живот на жителите и гостите на града.

Проектът напълно кореспондира с водещи стратегически планове в национален и европейски контекст, като допринася за намаляване на енергийното потребление, замърсяване с вредни емисии, повишаването на електроенергийната ефективност, ползването на ВЕИ и др.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с норвежка организация, която ще подкрепи Община Пловдив с експертиза и добри практики.