Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на район "Южен" Борислав Инчев направиха първа копка на изграждането на нова фитнес площадка в Пловдив. Тя е финансирана по програма ПУДООС - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, съобщи БТА.

Новата площадка е един от двата проекта, които Пловдив спечели по линията за чиста околна среда за 2018 г. Всяка година по програма ПУДООС се отпускат 3,5 млн. лв., като тази година одобрените проекти в страната са 474, за Пловдивска област те са 39, а средствата са 308 000 лева.

Министърът заяви, че за Пловдив предстои да бъде подписан договор за започване на проекта за водния цикъл. Максимално са съкратени и административните срокове в МОСВ и в общините за кандидатстване по Оперативната програма за Опазване чистотата на атмосферния въздух, по която и Пловдив може да бъде бенефициент, посочи Димов.

Той каза още, че в Пловдив има превишаване стойностите на замърсяването на въздуха три пъти повече от допустимото. И изтъкна, че основните усилия трябва да са насочени към решаването на проблема с битовото отопление, което от твърдо гориво трябва да премине на газ, парно или ток. Местната власт или общините ще трябва да уточнят в кои райони как ще бъде решен проблемът със замърсяването на въздуха от битовото отопление, добави министърът.

Пловдив обаче вече не е сред челните градове по мръсен въздух, нарежда се по средата, успокои все пак той.

И поясни, че тази програма все още не е отворена, ресурсът по нея е малък и с тези средства ще могат да бъдат направени само няколко пилотни града. А на базата на техни добри резултати ще се кандидатства за по-голям ресурс за следващия програмен период, за да може всички градове, които са в наказателна процедура с превишаване на нормите на замърсяването на въздуха да бъдат включени, заключи Нено Димов.