Един тон месо без документи за произход откриха служители на икономическа полиция Пловдив. Месото е иззето от цех в село Караджово, съобщава от полицията.

Проверката е извършена при съвместна проверка с контролните органи - Областната дирекция по безопасност на храните и Инспекцията по труда. Установено е, че в обекта, стопанисван от старозагорска фирма, се съхранява месо без документи за произход.

Снимка: МВР

Още снимки вижте тук>>>

Служителите на икономическа полиция са започнали документална проверка, а от ОДБХ-Пловдив са констатирали липса на удостоверение за регистрация по Закона за храните и открили, че съхраняваното в работното помещение охладено пилешко месо е без здравно-индентификационни документи, които да доказват произхода и годността му за консумация.


Снимка: МВР

Контролните органи са съставили констативен протокол, акт за възбрана, протокол за отговорно пазене и разпореждане за унищожаване на откритото месо. Случаят е докладван на дежурен прокурор при Районна прокуратура Асеновград.

Снимка: МВР