Семинар за медицински специалисти от училища и детски градини от общините Велинград, Ракитово и Сърница организира Регионалната здравна инспекция в Пазарджик. Обучението е сред дейностите, заложени в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.

С презентации ще бъдат представени темите за здравословното хранене, бутилираните води, двигателната активност и ролята й за здравето, пушенето, алкохолизма.

Смята се, че основните хронични незаразни болести - сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни инфекции и диабет - са причина за 60% от смъртните случаи в света, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи. В България за 2010 г. те са причина за над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението с 67.5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15.1% и др.

Основно те се причиняват от предотвратими рискови фактори, като пушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол.

От няколко десетилетия глобалните усилия за контрол на епидемията от хроничните незаразни болести бележат успех и вече има значими резултати в много развити страни. Практиката показва, че намаляването на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката.