Десетокласници от Средно училище "Пейо К. Яворов" в Чирпан подготвят възстановка на наказателен съдебен процес по действителен случай.

Тя ще бъде представена в реновирания киносалон на училището на 21-ви февруари (четвъртък) от 17.30 ч. в навечерието на патронния празник на гимназията.

Инициативата е организирана със съдействието на Пловдивския апелативен съд и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Чирпан.

Общо 14 ученици ще участват в съдебния процес, в който ще се разгледа наказателно дело срещу лице, извършило грабеж. Част от десетокласниците ще влязат в ролите на съдии, съдебни заседатели, подсъдим, прокурор и адвокати. Други ще бъдат "призовани" и "разпитани" като свидетели и вещи лица. След това съдебният състав ще обяви своята присъда.

Целта е учениците да се запознаят отблизо с работата на съдията, прокурора и адвокатите и в реална обстановка да проследят протичането на един наказателен процес в съда. Присъстващите в залата ще могат да следят на мултимедиен екран текстовете от Наказателно-процесуалния кодекс, които ще се прилагат за всеки един от етапите по делото.

Подготовката за възстановката на съдебния процес продължи почти три месеца. Учениците се подпомагат от двама съдии и шест съдебни служители от Пловдивския апелативен съд.