В Пловдив ще се проведе среща от информационна кампания за новите правила на Десета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ). Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Експерти от Микрофинансиращата институция "Джобс", част от Групата на Българската банка за развитие, ще представят своите продукти за кредитиране на бизнеса при улеснени условия. От Българската стартъп асоциация също ще запознаят бизнеса с дейността си.

Десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще се проведе по нови правила. "Целта на корекцията е да се улеснят фирмите при работата им с НИФ, както и оценката, мониторинга и последващото разплащане на класираните проекти.", обобщи д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Новите правила на Десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще бъдат разяснени на бизнеса в страната по време на специална информационна кампания.

Тя ще стартира на 1 юли 2019 г. в Монтана и ще се проведе съвместно с Българската стартъп асоциация и Микрофинансираща институция "Джобс" към Българската банка за развитие. Експертите на трите организации ще запознаят с работата си бизнеса от 10 града в страната - София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Търговище, Варна, Русе, Велико Търново, Габрово и Монтана. Събитието в Пловдив ще се проведе в Дом на културата "Борис Христов" от 11.00ч. на 03.07.2019 г.

Наличният финансов ресурс за Десетата конкурсна сесия е 4.5 млн. лв. Те се отпускат като безвъзмездна държавна финансова помощ за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност.

От BESCO имат амбицията да са мост между държавата и стартъпите. Представителната организация вече обединява над 400 компании.

"Държавата не е само в София. Именно затова се включихме в организираните от ИАНМСП информационни дни", коментира Нед Дервенков, член на УС на асоциацията. "Идваме да се запознаем!"

Експертите от МФИ "Джобс" ще представят пред фирмите своите кредитни продукти с гаранционно покритие, реализирани с помощта на съответните гаранционни механизми от страна на Европейския Инвестиционен Фонд. За тях могат да кандидатстват стартиращи микро- и малки предприятия, включително и земеделски производители.