Община Пловдив обяви обществена поръчка за почистване на коритото на река Марица в рамките на Пловдив. Прогнозната стойност е за 4,9 млн. лева.

Избраният изпълнител трябва да изготви технически инвестиционен проект за плановото премахване на растителността, формирана върху пясъчни острови в коритото на реката, както и на пречупени и наклонени дървета, израснали върху бермите и кюнето.

При необходимост изпълнителят ще трябва да почисти от замърсявания с отпадъци от смесен произход. Срокът за получаване на оферти е 26 април, уточняват от община Пловдив.

В момента река Марица е обрасла доста сериозно и на места прилича на парка от филма "Джурасик парк". Не е никак приятна гледка нито за пловдивчани, нито за гостите на града.