Югозападното държавно предприятие въведе ограничително мерки за посещения в Държавно ловно стопанство /ДЛС/ "Кричим" и по-конкретно в царския дворец. В ловното стопанство има обособена база за интензивно стопанисване на дивеча, в която има елени лопатари, муфлони, сърни и диви свине, а поводът за ограничението е разпространението на Африканската чума по свинете /АЧС/. Това съобщиха от пресцентъра на "Югозападно държавно предприятие" ДП Благоевград, което стопанисва двореца "Кричим".

Съгласно актуалната информация на БАБХ за епизоотичната обстановка по отношение на АЧС, ДЛС "Кричим" попада в обхвата на зона с констатирани случаи на болестта при диви свине. Поради това със заповед на директора на ЮЗДП Дамян Дамянов са въведени строги мерки за биосигурност, с които се ограничават посещенията в стопанството до преминаване на опасността от заразата.

В края на 2018 г. стопанството е териториално поделение на ЮЗДП. Във връзка с огромния интерес, от април екипът на ДЛС "Кричим" започна да посреща огранизирани групи след предварителна заявка. За да бъде отворено за по-широк кръг посетители, в стопанството трябва да бъдат изградени планираните маршрути в парковата част и да бъде реновирана необходимата за това инфраструктура. Достъпът до двореца "Кричим" е подчинен на специални режими, тъй като то включва едноименната защитена местност по Закона за защитените територии и недвижими паметници на културата по Закона за културното наследство, припомнят от ЮЗДП.