Резултатите от първото класиране за първа група в общинските детски градини и текущото класиране в детските ясли в Пловдив бяха публикувани днес на страницата на системата за електронно класиране.

За обявените 2043 свободни места в класирането взеха участие 2456 деца, родени през 2018 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група.

Данните посочват, че 1885 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като 88,1% от тях са класирани по първо желание, съобщиха от община Пловдив.

В срок до 25 май родителите на класираните деца следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за адресните регистрации на децата по настоящ и постоянен адрес, тъй като проверките са автоматични.

Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, се препоръчва на родителите да се свържат с представители на детската градина, в която е класирано детето, за да уточнят начина на записване. Директорите ще направят необходимата организация за определяне на график, за да няма струпване на родители.

Ако по някаква причина родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 3 юни 2021 г. Препоръчваме на родителите, обаче, да се съобразят с обявените в срок до 26 май включително свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.

За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. В тази връзка Община Пловдив ще изготви предложение до Общински съвет-Пловдив за разрешаване на допълнителни места, така че да има места за всички кандидатстващи. Заедно с незаетите от първо класиране места, общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 700. По този начин ще бъдат осигурени места за всички деца, желаещи прием в детските градини.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите деца за яслените групи. В класирането взеха участие 914 деца. Обявените свободни места бяха само 22, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини.

Важно за родителите е да следят съобщенията, които им се изпращат от системата за прием по електронните пощи, и информацията, публикувана на интернет-страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/

От Община Пловдив посочват, че активно работят, за да преодолее проблема с недостига на места в общинските ясли и детски градини. В момента се изграждат и разширяват 10 детски заведения. Съвсем скоро ще бъде открита новата детска градина "Перуника". Строи се нова детска градина в район "Южен" на бул. "Ал. Стамболийски" и се разширява "Зорница". На ул. "Богомил" също напредва изграждането на нова детска градина. Изгражда се и ново крило на ДЯ "Веселушка". Предстои да стартира преустройството на ДГ "Каменица. Обявени са обществени поръчки за избор на изпълнител на нова детска градина в районите "Тракия" и "Южен". Също така в момента върви избор на изпълнители за преустройството на ЦДГ "Чучулига" за обособяване на две нови групи и физкултурен салон, както и за преустройството и пристрояването на ОДЗ "Буратино" за нови 3 групи.

Тази година се очаква Община Пловдив да изгради помещения за 33 групи, което ще позволи да отворим над 800 нови места в детските градини и яслите. С това до голяма степен ще се реши текущите нужди на града от нови места в общинските детски заведения.