Средната стойност на фактурите на битовите клиенти на EVN Топлофикация в Пловдив за март 2021 г. е 75,60 лв. с ДДС, съобщиха от дружеството.

Седемдесет и три процента от клиентите имат фактури със стойност до 100 лв. (с ДДС), 22 на сто от клиентите имат фактури със стойност от 100 лв. до 200 лв. (с ДДС), а 5 процента от клиентите имат фактури със стойност над 200 лв. (с ДДС), посочват EVN Топлофикация.

От 1 юли 2020 г., съгласно решение на КЕВР, цената на един мегаватчас топлинна енергия за битовите клиенти в Пловдив е 87,85 лв./МВч. без ДДС, припомнят от дружеството.

Средна месечна температура в Пловдив през март тази година е била 6,4 градуса, като температурата през март 2020 г. е била 8,9 градуса. Общото потребено количество топлоенергия при битови клиенти за март 2021 г. е 20 374 MWh (мегаватчаса). През март 2020 г. е било 17 677 MWh, допълват от EVN Топлофикация.

Над 83 на сто от клиентите на EVN Топлофикация Пловдив са избрали ежемесечно отчитане на своите уреди вместо сезонно (годишно) отчитане. При тези клиенти няма прогнозно потребление, а реален ежемесечен отчет на консумацията. Дружеството съветва отново всички свои клиенти да изберат ежемесечния отчет на топлинна енергия - дистанционен или визуален.