Половината от безработните в област Пловдив не са имали право да получат обезщетение от държавата, след като са останали без препитание. Профилът на неработещите е пловдивчанин със средно образование на възраст между 35 и 49 г. По-голямата част от тях са жени.

От малко над 17 000 неработещи, регистрирани в Бюрото по труда, над 8000 са взели обезщетение, сочат данните на Националния осигурителен институт. На останалите не са се изплащали пари, съобщава Мarica.bg.

Причините да не бъде платено обезщетение са две. Едната е, че безработните нямат достатъчно осигурителен стаж, т.е. да са правени вноски в 12 от последните 18 месеца. Другата е, че те са дългосрочно безработни. Обезщетения се изплащат в продължение най-малко на 4 месеца и най-много за година. Продължителността зависи от годините натрупан стаж.

Другите над 8000 с право на обезщетение пък са взимали от държавата средно по 505 лв., което е с 18 лв. по-малко спрямо 2020г. Неработещите мъже средно получават със 111 лв. повече от жените. На гражданите на други държави в областта, които са се трудили и са останали без работа им се полагат средно по 1 353 лв., което е повече от два пъти от това на пловдивчани. Те имат право на пари за безработица по европейски регламенти.

Обезщетението за безработица е в размер на 60% от средния осигурителен доход на човека за 24 месеца назад. То обаче не може да бъде по-малко от 12 лв. на работен ден и повече от 74,29 лв. За хората, които са се трудили на непълен работен ден и са получавали по-ниско възнаграждение от минималната заплата процентът на определяне е 50 на сто. Тези, които са се разделили с работодателя по взаимно съгласие имат право едва на 12 лв. на ден.