Това е проект, по който вече има избран изпълнител и започваме поетапно работата по него, каза в Пловдив Зорница Даскалова, изпълнителен директор на АВ и ръководител на проекта, предаде БТА.

Предвидените по проекта дейности са привеждането на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с нормативната рамка в областта на е-управление, актуализация на действащи нормативни актове и разработване на проекти за нови такива, както и въвеждане на частичен електронен документ.

Целта е намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването за гражданите, въвеждане на електронни услуги, използването на електронни документи и подписи, подобряване на модула за отдалечен достъп до системата и създаване на предпоставки за интегриране с други регистри.

В тази връзка от Пловдив стартират поредица от дискусии в шест български града с целевите групи по проекта /нотариуси, съдии по вписвания, ЧСИ и др./. След Пловдив такива ще има във Велико Търново, Враца, Варна ,Бургас и заключителната дискусия ще в София на 29 май, на която ще бъдат обобщени събраните становища, поясни Зорница Даскалова.

След дискусиите започва и работата по изменение на нормативните актове и създаването на нови електронни услуги. Сред които издаване на удостоверения за тежести по имот, по лица и за период, заявление за предстояща сделка, проверка на статус на заявление, издаване на преписи, автоматизирано известяване на заинтересованите страни, уведомяване на общините и техните данни за данъчни цели, както и разработване на калкулатор за изчисление на дължими държавни такси.

Проектът "Надграждане на Имотния регистър за интеграция с Кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" е на стойност 1,5 млн. лева, като крайния срок за изпълнението му е декември 2018 г., но при необходимост този срок може да бъде удължен, каза още Даскалова.