Голям кран е докаран до археологическия комплекс на бул. "Кн. Мария Луиза", където под пръстта се съхраняват римските мозайки от 4-5-и век., съобщи "Марица".

Гигантската машина монтира метални пилони, върху които ще се изгради защитното покритие. Идейният проект предвижда да се вдигне сграда от лека конструкция по подобие на Малката базилика.

Бъдещият музей ще е на две нива. Възстановяването на националния паметник на културата ще струва около 15 млн. лева, които се поделят почти по равно между община Пловдив и фондация "Америка за България". До католическата църква, където до преди една година минаваха коли към Тунела, ще има площад.

Според първоначалните намерения Голямата базилика трябва да е завършена в края на тази година. Проектът е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и едва след като експертите го одобрят, ще стартира изграждане на самото защитно покритие.