Интерпретативно съчинение или есе по темата "Добротата и самотата" върху откъс от разказа "Серафим" на Йордан Йовков писаха зрелостниците на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/ от сесията август-септември.

Изпитът започна в 8.00 часа, като заявление за участие в изпита са подали близо 4 600 младежи.

За втора поредна година матурата е в три модула, за да се намалят възможностите за преписване или за изтичане на информация от изпита.

Тестът се състои от 3 модула. Първият модул се състои от 30 въпроса със затворени отговори. Върху тях зрелостниците работят 1 астрономически час, след което запечатват в плик листа с отговори и ще го предават на комисията.  Втория модул също е един астрономичен час. Той съдържа 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, които носят 40 точки. Третият модул или 41-и въпрос е тема от посочено произведение от изучаван български автор, по която дванадесетокласниците пишат аргументативен текст - есе или интерпретативно съчинение. Този модул носи 30 точки.

На пролетната сесия на матурата по БЕЛ по третия модул се падна "Човекът и вярата" върху стихотворението на Никола Вапцаров "Вяра".

След 16.30 часа в сайта на Министерството на образованието и науката ще бъдат публикувани изпитният вариант и ключът с верните отговори към него. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 10 септември.

Втората задължителна матура по предмет по избор ще се проведе утре. Изпитът също е на модули, но различен брой и с различна продължителност. Заявление за изпита са подали 3905 зрелостници. Най-много от тях - 1612 младежи, са предпочели биологията, 1373 - географията, 471 - философския цикъл, а 272 - английския език. На история и цивилизация са пожелали да се явят 96 младежи, а на математика - 37.

За третия държавен зрелостен изпит по желание заявления са подали 11 зрелостници, 5 от които са избрали да се явят на изпит по биология и здравно образование. Изпитите ще се проведат в периода между 30 август и 5 септември по предварително утвърден график.