В 14.00 часа днес в 272-ра аудитория на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна писменият изпит по журналистика за кандидат-студенти от първата изпитна сесия. Кандидат-студентите, подали заявления за полагането му, са 417, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Кандидат-студентите пишат по конкурсната тема "Думите отлитат, написаното остава", която е изтеглена от Светлина Ангелова от Златица.

Другите две контролни теми, по които кандидатите обаче не могат да пишат, са "Мрежата като оръжие" и "Кого следваме".

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова е пожелала на кандидат-студентите ползотворна и целеустремена работа, увереност в знанията, но преди всичко разбиране за света и за себе си, за да може авторитетната изпитна комисия да ги оцени отлично и да станат студенти на Софийския университет.

Доц. Ефрем Ефремов, председател на изпитната комисия по журналистика, е поздравил кандидат-студентите с празника Цветница и е изразил убеждението си, че кандидатите ще бъдат "прекрасните цветя в букета на Факултета по журналистика и масова комуникация", на голяма част от които на 1 октомври 2018 г. ще връчи студентските книжки.

В балообразуването на бакалавърските програми по "Журналистика" и "Връзки с обществеността" влизат оценките от писмения и от устния изпит по журналистика. От тази година в специалността "Книгоиздаване" ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а не сборът, както беше досега в условията за прием.

Вече ще има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по "Български език и литература", "История и цивилизация", "Философски цикъл" и чужд език. Непроменено остава изискването до устен изпит по журналистика да се допускат издържалите писмения изпит с оценка не по-ниска от добър /3,50/, уточняват от СУ.