Темата "Ние и те" се падна на младежите, които искат да влязат във  Факултета по журналистика и масова комуникация, съобщиха пред БТА от пресцентъра на висшето училище. Темата е изтеглена от Нина Иванова от Разград.
Другите две са били "Атом, газ и аз" и "Знаем ли какво ядем?".

Изпитът започна в 14 часа и ще продължи четири астрономически часа. За него предварително желание за участие са заявили 1131 кандидати.

Писменият изпит има за цел да провери способността на кандидат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема, и ясно и оригинално да се изразяват в писмени форми, усвоени в средното училище. Ще се оценяват се също езиковата и общата култура на кандидатите, заявиха още от СУ.
Темите традиционно обхващат съвременни проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот на страната, намерили отражение в българския периодичен печат, радиото и телевизията.

На кандидатите предстои и устен изпит.