По застраховка "Живот" и рента компаниите са продали полици за 214 845 570 лв., което представлява 63,5% от всички реализирани застраховки. 
 
По застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, са сключени договори за 48 666 969 лв., а по "Злополука" - за 14 425 714 лв.

За деветмесечието животозастрахователите са покрили щети за 131 691 697 лв., съобщи Инсмаркет.

По застраховка "Живот" и рента компаниите са изплатили обезщетения за 97 034 697
лв., което представлява 73,7% от всички застраховки.

13 са дружествата на пазара. Първите три дружества държат 60,2 на сто при бруто премиите и 75,7% при изплатените обезщетения.

ТОП 5 
на компаниите към края на септември 2017 година по изплатени обезщетения
 
АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ - 31,3%
ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ - 24,0%
БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП - 20,4%
УНИКА ЖИВОТ - 8,2%
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ - 4,6%