За 2019 г. общо 404 са пострадалите лица, от които 353 жени, от тях 31 непълнолетни момичета и 51 мъже, като доминиращата форма на трафик е с цел сексуална експлоатация. Това е заявила зам.-главният прокурор Даниела Машева на първата онлайн годишна Национална среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, цитирана от Националната комисия за борба с трафика на хора, организатор на събитието.

Прокурор Машева е допълнила още, че благодарение на взаимодействието между институциите и неправителствения сектор са постигнати добри резултати, а международно-правното сътрудничество е много ключов и необходим инструмент в разследването на трансграничните случаи.

В срещата са участвали още проф.Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието и заместник-председател на Националната комисия, Роб Диксън, посланик на Великобритания в България, Мюриел Коен, посланик на Швейцария в България, както и зам.-главният прокурор Даниела Машева.

Проф. Проданов е казал, че е необходимо усилията да се насочат към подобряване на практическата работа в областта на законодателството, към повишаване на превенцията и идентифицирането на жертвите от трафик на хора.

Според посланик Мюриел Коен страната ни продължава да бъде с висок брой на жертви на трафик, като по думите й България следва да продължи да увеличава усилията си именно по линия на подкрепата на пострадалите.

Тя е подчертала още важността на ролята на местните структури и неправителствени организации в този контекст.

"Днес трафикът на хора е проблем от глобално значение, който засяга почти всички страни. Той не зачита граници и жертвите му са обект на най-ужасяващото малтретиране и експлоатация. Докато много страни имат законодателство и планове за действие за борба с трафика на хора, безнаказаността остава широко разпространена по целия свят", казал посланик Роб Диксън.

Ким Холдън, съветник по наказателно правосъдие към Посолството на Великобритания в България, е заявила по време на форума, че трафикът на хора е най-бързо развиващата се международна престъпна дейност и втората най-печеливша такава след наркотиците.

По думите й всяка година само от принудителен труд се генерира незаконна печалба в размер на 150 млрд. долара.

По данни на Националната комисия, всяка година подкрепя успяват да получат около 30 лица - жертви на трафик.