Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, предложени от БСП, които бяха приети на първо четене от парламента със 152 гласа "за" и само един "въздържал се". Социалистите ги внесоха, след като отказаха да подкрепят Истанбулската конвенция, но заявиха, че ще се борят с домашното насилие.

"С промените се цели премахването на чувството на недосегаемост на физически по-силния и ще се наложи върховенство на закона в семейните отношения. На всички е ясно, че при актуалната уредба пострадалият е затруднен в ефективното доказване на фактите поради положението на зависимост и емоционална обвързаност”, мотивира днес предложенията Тодор Байчев от левицата.

За започването на наказателното производство отново ще бъде необходима тъжба на пострадалия, но подадена до прокуратурата, а не до съда, като тя няма да може да бъде оттегляна по искане на подалото я лице. Мотивите за това изменение са свързани със затруднения на пострадалия в ефективното събиране и представяне на доказателства за престъплението, както и практическа невъзможност за организиране на обвинението от пострадалия, поради наличието на близост с извършителя, зависимост, страх и други подобни причини. С промяната след жалбата ще се образува се наказателно дело и ще започва досъдебно производство.

Освен това се променя и характерът на умишлено причинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг - от престъпление от частен в престъпление от общ характер, от категорията на т.нар. частно-публично обвинения, за които има по-високи санкции.

Предвижда се и създаването на квалифициран, по-тежко наказуем състав на престъплението при осуетяване на изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие, като се въвежда хипотеза на повторност. Според вносителите с промените се решава в голяма степен единият от съществените въпроси, предвидени в Истанбулската конвенция - в частта с промяна и увеличаване на някои наказания.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов отбеляза по време на дебатите, че ГЕРБ като цяло подкрепят текстовете, но има какво да се работи между първо и второ четене.

"Тази промяна не изчерпва всички мерки по прилагане на институциите, предвидени в Истанбулската конвенция, но приемаме като положителна посоката да се мисли за адекватни промени, без значение дали конвенцията ще бъде ратифицирана", подчерта той.

"Правото осигурява защита на по-беззащитния човек, безспорно такива са жените и децата, особено в случаите на домашно насилие. На практика безспорната част от конвенцията днес на първо четене ще бъде пресътворена в НК", защити проекта Филип Попов от БСП.

Колегата му Георги Гьоков пък цитира проучвания у нас, които сочат, че всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие.

Дете, отглеждано в среда на домашно насилие, го приема за нещо нормално и след това го прилага, е друг аргумент на вносителите.

Кристиан Митев от "Обединени патриоти" допълни, че между двете четения ще предложат да се предвиди възможност тъжителят да прекрати наказателното производство, когато е настъпило подобряване на отношенията.