Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева съобщи, че всяка година страната напускат поне 1000 медицински сестри.

По думите й, големият проблем, за който никой не говори е, че с този дефицит няма как да се изпълнят нормативните промени за качество и достъп до медицинската грижа.

"Така коментираната Национална здравна карта за първи път ясно показа, че има един критичен недостиг на 10 800 сестри и всъщност благодарение на това признание на Министерството на здравеопазването ние се надяваме да бъдат разработени правилните политики за справяне с този недостиг", заяви Василева.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи подкрепя лекарските протести, но оставя на регионалните ръководства да решат дали да се в включат в националния протест в навечерието на лекарския празник.

"Лекарският съюз има основание, защото така или иначе те не успяха да подпишат Националния рамков договор. Въпросът е, че и с нас диалогът не е на нужното ниво", добави шефката на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

Според НЗК недостиг има и на лични лекари. За гарантиране на достъпа на населението до медицински услуги в първична медицинска помощ са необходими най-малко 4886 общопрактикуващи лекари. При анализа и планирането е използван евростандартът - 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недостиг от над 470 лични лекари.

НЗК е разработена въз основа на областните здравни карти, като за разработването й бе създадена национална комисия. С 11 гласа "за" и 2 "против" комисията прие НЗК на 17 март въпреки забележките от Българския лекарски съюз (БЛС).