Въвеждат се нови критерии за поддръжка на басейните в хотели и СПА центрове. Това се налага заради множеството инциденти през последните години, свързани с техническата им изправност. А и старата уредба не дава яснота кой е отговорен за поддръжката и безопасната им експлоатация.

Според новите изисквания инспектори заедно със собствениците ще проверяват техническата изправност на филтрите и помпите към плувните басейни. За качеството на водата в тях ще продължат да отговарят инспекторите от РЗИ, предаде БНТ.

От Министерството на туризма твърдят, че досега управителите на басейни не са били контролирани и са действали на своя отговорност, тъй като не е имало разпоредба, която да ги накара да имат задължения за правилната експлоатация на басейните.

"Сега с наредбата вменяваме задължения на собствениците на басейни за контрол, а и с наредбата се вменява задължение за текущ контрол от Агенцията по метрологичен и технически контрол. Вече ще имаме държавна институция, която ще изпълнява тази контролна дейност", каза Лиляна Арсова - Дирекция "Туристическа политика" от МТ.

Басейните към хотели, вилни къщи и СПА центрове ще бъдат проверявани поне 2 пъти годишно - веднъж рано напролет и веднъж късно есен. Идеята е да има сигурност, че те ще бъдат готови за туристите в началото на летния и на зимния сезон.

Собствениците на басейни край София приеха спокойно новината, че контролът се затяга.

"Нас не ни притесняват тези проверки, защото ние така или иначе сами правим автопроверки. Ще бъдем по-спокойни. Нямаме нищо против да бъдем проверявани от метрологичния технонадзор. Така всички ще бъдат по-спокойни - както ние, така и клиентите", каза Венка Василева - собственик на хотелски комплекс.

Общественото обсъждане на новата наредба за басейните е до началото на септември. Престои приемането ѝ от правителството, а след публикуването ѝ в държавен вестник собствениците ще имат 3 месеца, за да приведат басейните съгласно новите изисквания.