Участък от главния път София-Варна в района на Севлиево е затворен за движение, съобщават от АПИ. Причината е изпълнение на ремонти дейности по пътната настилка при укрепване на свлачището при 84-ти км на първокласния път и откоса от южната му страна.

Трафикът от първокласния път се отклонява при пътен възел "Севлиево" по обходни маршрути за леките и тежкотоварните превозни средства:

  • Автомобилите до 3,5 т ще преминават през Севлиево - село Богатово - път I-4;
  • Преводните средства над 3,5 т ще се насочват по път II-44 Севлиево - Драгановци - Габрово - пътен възел "Поповци" - път III-5004 /Обход на Габрово/ - Киевци - Думници - Рязковци - път I-5 Габрово - Дряново - Велико Търново - път I-4.

Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно поставената пътна сигнализация.

От АПИ се извиняват за причиненото неудобство при пътуването, но отбелязват, че укрепителните дейности са наложителни, за да се осигури безопасното преминаване по първокласния път.

С изпълнението на проекта ще се спре разрушителното действие на свлачищния процес, възникнал от дестабилизиране на откоса поради високото ниво на река Росица, както и от водонасищане на насипа от лошото отводняване на пътя, уточняват от Агенция "Пътна инфраструктура".

До момента укрепителните дейности чрез изграждането на две силови укрепителни пилотни системи се изпълняваха без отбиване на движението. Сега предстои да се изпълнят дейностите по пътната настилка, като се очаква те да завършат до края на октомври 2022 г.

Отводняването ще се осъществява посредством надлъжния и напречния наклон на пътя, както и чрез нови окопи, подокопни дренажи и контролно-ревизионни шахти, които ще отвеждат повърхностните и дренираните от пътния насип води извън компрометирания участък. Ще бъде възстановена и настилката като се създадат необходимите условия за безопасно преминаване на моторните превозни средства, добавят от АПИ.

Обектът се изпълнява по проект "Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 2" по ОП "Околна среда" 2014-2020 г.