Лицензът е за нов клас застраховка за всички рискове по т. 2 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането.

Той се отнася до дейност в сферата "Заболяване". Лицензът включва фиксирани парични суми; обезщетения и съчетание между двете.

КФН реши още да заличи застрахователния брокер „Стоеви консулт” EООД от регистъра на застрахователните брокери.