Това показват данните за застраховането през миналата година, публикувани от Комисията за финансов надзор.

Изплатените обезщетения по общо застраховане през 2017 година са 855 087 702 лева или малко над 48, 8 на сто от сумата на събраните премийни приходи през годината.

Премийният приход на дружествата, извършващи дейност в животозастраховането и със смесено застраховане е 449 206 266 лева през 2017 година.

Изплатените суми и обезщетения изплатени от застрахователи през 2017 година са 184 482 329 лева или малко над 41 процента от премийния приход, сочат данните на КФН.