Не е нарушен законът, а има практика за нерационално използване на обществен ресурс. Това каза управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Дечо Дечев по време на изслушването му от членовете на парламентарната комисия по здравеопазване.

Членовете на комисията изслушват Дечев заради негови твърдения, че НЗОК плаща за едно и също лекарство на различни цени на частните и на държавните болници. "Всички плащания са напълно законни, но има нужда от проверка, която НЗОК не може да извърши", добави той.

По думите му Касата плаща едно и също лекарство в различните болници с разлика до 700%.

"По закон частните болници са освободени от задължението да правят обществени поръчки, но където няма обществена поръчка, цените винаги са максималните", каза още Дечев.

В отговор на въпрос дали има и други медикаменти, за които са открити подобни разлики в цената, Дечев каза, че данните са налични и не са били оповестявани, защото НЗОК има информационна система, която гарантира, че не може да се плаща продукт с цена над пределната.

"Всички плащания, направила Касата, са в рамките на закона", подчерта Дечев и още веднъж увери, че законът не е нарушен.

"По-високата цена на лекарствата е проблемът, появил се преди години, когато частните болници са били освободени от обществени поръчки", допълни още той.

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посочи, че от предоставени данни от 27 лечебни заведения за онкологични и онкохематологични заболявания е видно, че при 4 медикамента има голяма разлика в цените. По думите му почти всички частни лечебни заведения купуват тези четири лекарства на максималната допустима цена.

Проф. Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, каза, че спорният медикамент в момента е с най-ниска цена в България и Словакия.

"Изпратили сме проверяващи в склада на притежателя на разрешението за употреба на въпросния медикамент", добави той.

"Едната хипотеза за голямата разлика в цената е внасяне на продукт с изтичащ срок на годност", допусна проф. Данчев.

По думите му след края на проверката е възможно да се състави административен акт или да се насочи случая към по-сериозни органи.