Спешни ремонти започват за 5 язовира. Това съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов. Вече са разкрити строителни площадки и до края на годината по още до 10 обекта ще сезапочне работа. 

Министърът напомни, че през юни 2018 г. правителството одобри списък от 418 язовира, които се нуждаят от спешен ремонт, и определи Държавната консолидационна компания /ДКК/ като търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, което да възлага ремонта и реконструкция на тези водни съоръжения. Осигуряването на средства за тази дейност беше извършено от държавата под формата на непарична вноска в размер на 500 млн.лева от капитала на компанията.

Първият язовир е в област Бургас и стойността на строителните дейности е около 1,9 млн.лева, за втория започнат язовир, който е в Хисаря - 2,6 млн.лева, в Асеновград - 1,8 млн.лева, в Брезник - 1,8 млн.лева. Стойностите са без ДДС.

Към момента от тези 418 язовира за 182 вече са подготвени анализи. Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири" продължава да се занимава с прехвърлянето на собствеността на язовирите, за да може да ги управлява, отбеляза министърът. За ресурсно осигуряване на дейността на Държавното предприятие с постановление на МС от 15 август 2019 г. от държавния бюджет беше извършен трансфер в размер на 12,140 млн. лева.

Министърът изтъкна, че анализите на язовирите струват пари. За 182 язовира да създадеш документи - паспортизация, документи за собственост, технически документи, проекти - струва пари, изтъкна той и отново подчерта, че тези 500 млн. лева са били дадени целево само за ремонти. Министърът увери депутатите, че по тези 182 съоръжения догодина активно ще се работи.