Поради изнесена в медиите информация за доставяни некачествени продукти по европейската схема "Училищно мляко", ДФ "Земеделие" съвместно с представители на БАБХ започват проверки на одобрените кандидати по програмата. Това съобщиха от ДФ "Земеделие".

Преди седмица училищни директори в Ямбол и в Сливен алармираха за доставен мухлясал кашкавал по училищната схема. Прокуратурата започна проверка по случая.

Изискванията за продуктите по схемата "Училищно мляко"

От ДФ "Земеделие" посочват, че по схемата "Училищно мляко" следва да се разпределят единствено мляко и млечни продукти, включени в списъка от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", а именно прясно пастьоризирано мляко с масленост 2 процента, попадащо под номенклатурен код по КН 040120; в кисело мляко с масленост 2 процента, попадащо под номенклатурни кодове по КН 04031011, и категория I; в бяло саламурено сирене и кашкавал, попадащи под номенклатурен код по КН 0406.

Допустимите по схемата продукти следва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) номер 853/2004. Млечните продукти трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз (ЕС) и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.

Прясното пастьоризирано, както и киселото мляко следва да се доставят единствено в индивидуални опаковки, независимо дали учебните заведения разполагат с помещения, регистрирани по чл.12 от Закона за храните.

Доставяните в учебните заведения млека и млечни продукти трябва да носят идентификационна маркировка в съответствие с Регламент (ЕО) номер 853/2004 и да бъдат придружавани по време на доставката и транспортирането от търговски документ.

Всеки продукт, който не отговаря на посочените по-горе критерии, е абсолютно недопустим по европейската програма "Училищно мляко", и не следва да бъде приеман и раздаван на учениците и децата в учебните заведения. В случай на установени нередности по отношение на качеството на продуктите, нарушителите ще бъдат санкционирани, а одобрението им може да бъде временно спряно или отнето, уточняват от ДФ "Земеделие".