Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ започва масови проверки във всички животновъдни обекти с промишлен характер за водоплаващи и кокошеви птици в страната. Предстоящият зимен сезон е рисков за птиците по отношение на болестта инфлуенца, съобщи пресцентърът на БАБХ.

Инспекторите ще следят за спазване на изискванията за биосигурност и изпълнението на самоконтрола във фермите за инфлуенца по птиците и за салмонелоза. Обектите трябва да изпълняват въведените мерки за биосигурност, съгласно законодателството и приложението им на практика.

Честотата на взимане на пробите и техният брой трябва да се прилага в съответствие с Националната профилактична програма за контрол и допълнителните инструкции, утвърдени от БАБХ за гарантиране на здравния статус на сектора.

При установяване на пропуски в прилагането им на собствениците ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Проверките ще продължат до 18 октомври 2019 г., включително.

В началото на септември на среща с птицевъдния бранш в БАБХ бяха обсъдени мерките за биосигурност, които трябва да се спазват от самите фермери. Агенцията по храните извършва проверки за прилагането им, а именно вземане на проби за проверка на ефективността на дезинфекцията, за документална проверка и за инспекция на място в обекта на изготвения план за биосигурност, информират от БАБХ.