В Направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община беше представено идейното решение за обновяване на площад "Света Неделя" от главния архитект на София Здравко Здравков, както и от архитектите Масимилиано Фуксас, Антонио Марселия и Лучано Ландаета, съобщават от НАГ.

През 2019 г. Столичната община проведе международен ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Св. Неделя" и прилежащите пространства. Журито определи за победител в конкурса италианското студио "Фуксас".

С победителя в конкурса е сключен договор за проектиране в два етапа: изготвяне на идейно решение и изработване на технически и работен инвестиционен проект за реконструкция на площад "Св. Неделя" и прилежащите му пространства.

Новият дизайн на площад "Св. Неделя" си поставя като основна цел възстановяването на пешеходните зони в центъра на София, така че да се създаде непрекъснато, безпроблемно и оживено обществено пространство. Темата за непрекъснатостта, разбирана като пространствено и визуално сближаване, се решава с включването на пешеходните части на бул. "Кн. Мария Луиза", бул. "Ал. Стамболийски", бул. "Витоша" и на ул. "Съборна".

Проектът предлага осъществима намеса с възможно най-малка инвестиция, както по отношение на времето за строителство, така и на разходите. Избрани са местни строителни материали за настилките и местни растителни видове, за да се улесни както наличието, така и поддръжката им, като по този начин се насърчава и местната икономика.

Проектът за пл. "Св. Неделя" предвижда ново функционално зониране на пространството. Голямо значение е отредено на създаването на два основни пътя, които съответстват на доминиращите зрителни оси - оста север-юг и оста изток-запад. Предлагат се градски парк в западната част, наземна и подземни връзка с Ларгото и премахване на архитектурните наслоения от последните години.

Римските археологически находки, наскоро проучени, ще бъдат интегрирани в новия площад чрез стъклени настилки, които ще могат да ги защитят и да станат видими за обществеността, гарантирайки възприемането на различните слоеве, които характеризират тази зона. Добре планираните осветителните системи ще гарантират видимост на археологическото наследство през нощните часове, посочват от НАГ.

От там информират, че в периода 29 август - 11 септември предстои представяне на становища по проектното решение, през октомври - декември - изготвяне на технически проект, а в периода януари - юни 2021 г. предстои съгласуване и одобряване на работния проект. Провеждането на обществената поръчка за избор на изпълнител е планирано за септември 2021 г. - март 2022 г., а началото на строителството на първия етап - от ул. "Алабин" до ул. "Позитано" ще бъде през април 2022 година, информират от НАГ.