Задушлива миризма на нефтопродукти и газ усетиха жителите на Бургас тази нощ. Най-потърпевши са били хората от комплексите "Изгрев" и "П. Р. Славейков". Проверка на РИОСВ-Бургас обаче не установи източника на замърсяване.

По екоинспекцията съобщиха, че след сигнали на бургазлии за неприятна миризма в града през изминалото денонощие, са извършили проверка. Задушливият въздух е бил най-осезаем в часовете от 21,45 на 10 декември до 00,30 часа на 11 декември.

Измерванията за качеството на атмосферния въздух са направени при пълно безветрие с мобилна апаратура по 28 показателя, както в местата на подаване на сигналите, така и по границата на производствената площадка на "Лукойл Нефтохим" АД. Регистрираните стойности при измерването са били под границата на количествено определяне на метода.

В съобщението на РИОСВ се казва още, че няма регистрирани емисии на сероводород и въглеводороди, а от страна на нефтокомбината са спрени дейностите с риск от предизвикване на емисии. Засилен е контролът върху работните параметри на инсталациите.

Данните от провежданите собствени непрекъснати измервания не показват превишения на нормите за допустими емисии. Проверени са трасетата на магистралните тръбопроводи - няма пропуски, не са констатирани и миризми. Преди и по време на сигналите не са извършвани дейности по преработката на стари екологични щети.

От инспекцията съобщиха, че спрямо "Лукойл Нефтохим"АД все пак ще бъдат предприети административно - наказателни действия за неизпълнение на условие, според което не бива да се допуска разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.