Събирането на парични дарения на улици, булеварди и площади в София ще бъде забранено. Това предвижда проектът за нова наредба за обществения ред, която общинските съветници трябва да гласуват на днешното заседание на столичния общински съвет, съобщава БНТ.

Изключения ще се допускат само за кампании на БЧК или юридически лица, които са регистрирани в обществена полза, но след получaване на разрешение. За нарушителите санкцията е от 100 до 300 лв.

Уличните музиканти без разрешително също ще бъдат глобявани. Измененията по наредбата за преместваемите обекти и рекламната дейност няма да бъдат гласувани днес, защото по предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова наредбата се връща за ново обсъждане.

"Наредбата трябваше да бъде приета в края на юли месец от СОС, но това се забави, за да се обобщят всички становища на комисиите и да се вземат под внимание допълнителни предложения", заяви председателят на обществената комисия по обществен ред към Столична община Иван Илиев.

"Една от новостите е събирането на дарения. То се регулира, като се разрешава да се извършва от Българския червен кръст и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в полза на обществото. По този начин искаме да избегнем измамите", обясни Илиев.

"Друга новост са строително-монтажните дейности на строежите, като в първоначалната наредба се включваше забрана за извършването ми в определени часове на денонощието, без значение от вида им, но по препоръка на Комисията по екологията наредбата е ревизирана така, че да включва само шумни дейности от строежи", добави той. Извън жилищните зони ограничения за шума няма.

"Наредбата регулира начина, по който уличните музиканти получават разрешение за дейността си и ще се указва мястото, където я извършват. Шумът от заведенията е регламентиран в момента и новата наредба не предвижда изменения, допълни Илия Илиев. - Когато заведенията не спазват нормите на шум, гражданите могат да подадат сигнал на 112, а след това Общината ще предприеме мерки, ако наредбата не се спазва."