В 9.00 часа в 65-а аудитория в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна кандидатстудентския изпит по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита:

"Софроний Врачански - книжовна и политическа дейност" и "Българската държава според Санстефанския договор, Берлинския договор и Търновската конституция".

Български духовник, врачански епископ и народен будител Софроний Врачански се пада за втора поредна година в СУ. Миналата година кандидат-студентите можеха да пишат за "Софроний Врачански - книжовна и политическа дейност" или за "България при управлението на Константин Стоилов (1894-1899 г.)".

Тази година кандидат-студенти на СУ, подали заявление за явяване на изпита, са 804.

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на кандидатите.

Изпитът по история се състои от два компонента - развиване на тема по даден исторически проблем и тест. Времетраенето на изпита е четири астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за 11-и клас на средните училища от задължителната подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на седми до средата на 20-и век.

Изпитна комисия е формулирала темите и вариантите на теста непосредствено преди изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по история на България.

При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има правото да избере и да пише по една от тях, както и по един от тестовите варианти, който се раздава на кандидат-студентите. Тестът включва въпроси от отворен и затворен тип от областта на политическата, стопанската, църковната и културната история на България през Средновековието, Възраждането и Новото време.

Основните цели на изпита са да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания, уменията им за създаване на аргументиран текст по определен проблем, както и да провери нивото им на владеене на книжовния български език.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: "Философия"; "Социология"; "Политология"; "Публична администрация"; "Културология"; "Библиотечно-информационни науки"; "Публични информационни системи"; "Философия" (на английски език); "История"; "Археология"; "Етнология и културна антропология"; "История и география"; "Архивистика и документалистика"; "История и геополитика на Балканите"; "История и философия"; "Хебраистика"; "Педагогика"; "Социални дейности"; "Неформално образование"; "Предучилищна и начална училищна педагогика"; "Социална педагогика"; "Специална педагогика"; "Логопедия"; "Физическо възпитание и спорт".

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) - специалностите "Международни отношения" и "Регионално развитие и политика".

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност "Европеистика".

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността "История и чужд език".

Днес Софийският университет провежда и кандидатстудентският изпит по химия, който ще се проведе от 14.00 часа. Той също продължава четири и половина астрономически часа. Изпитът е от два компонента - компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички, които кандидатстват с изпит по химия в Софийския университет. Компонентът се състои от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор /един от пет/ върху материала по неорганична и органична химия. Втората част включва 4 логически задачи - 2 - по неорганична, и 2 - по органична химия.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалността "Медицина" в Софийския университет. Той представлява развиване на тема от учебния материал от седми, осми, девети и десети клас. До участие в балообразуването и класирането за специалността "Медицина" се допускат само кандидат-студентите, получили резултат "да" на този компонент.