За първи път Техническият университет в София организира онлайн кандидатстудентски изпит по математика, който ще се състои днес. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Ректорът на ТУ-София проф. инж. Иван Кралов поздравява кандидат-студентите, които ще участват в онлайн изпита по математика. Той отбелязва, че Техническият университет реагира адекватно на сложните предизвикателства и осигурява съвременно решение на желаещите да покажат своите знания и да станат студенти.

Проф. Кралов благодари на кандидат-студентите за решението да кандидатстват в ТУ-София - най-голямото висше техническо училище в страната. "Инженер" е френска дума, която означава "човек, който твори".

"Наистина инженерите са хора, които творят, създават нови неща и претворяват мечтите ни в реалност. От сърце Ви желая да се присъедините към техническия елит на обществото, притежаващ това звание", пожелава ректорът на кандидат-студентите.

Това ще е изцяло онлайн изпит по математика и условията за организирането му могат да се видят на интернет страницата на университета - www.tu-sofia.bg. Важно е да се знае, че допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация, видеокамера и микрофон. Преди това кандидат-студентите трябва да са дали съгласие за приемане на условията за организиране на изпита.

Обявяването на резултатите с точките ще се извърши автоматично след приключването на изпитния процес.

"В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Опирайки се на традициите и световния опит, нашият университет Ви предлага този съвременен начин за реализация на Вашите мечти. Пожелавам Ви здраве, дръзновение и успех!", се казва още в посланието на ректора на ТУ-София до кандидат-студентите.