Язовирите "Огоста" и "Бели Искър" ще претърпят основен ремонт. ясно, че след правителството днес прие решение, с което допълва одобрения списък за язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция, съобщи пресслужбата на кабинета.

В списъка се включват язовирите "Огоста" и "Бели Искър", с което се създават условия да се предприемат необходимите мерки за осигуряване на изправното техническо състояние на язовирните стени на двата обекта и съоръженията към тях, и за тяхната безопасна експлоатация.

"Бели Искър" се намира в Рила и попада в територията на община Самоков. "Огоста" е в непосредствена близост до Монтана и е четвъртият по площ и втори по обем изкуствен водоем в страната.

Преди близо три месеца кабинетът реши дружеството "Държавна консолидационна компания" да възлага ремонтите на язовири, които са държавна и общинска собственост - с изключение на съоръженията, дадени на концесия. За целта, с промени в бюджета на Министерството на икономиката за тази година, капиталът на дружеството беше увеличен с половин милиард лева.

Проверки от Държавната агенция за метрология и технически надзор през лятото показаха, че 858 язовира се нуждаят от възстановяване на техническата изправност, а за спешен и авариен ремонт са определени 414 съоръжения. Основните повреди са свличания около язовирите, проблеми с изпускателите, както и с преливниците на съоръженията.