През тази учебна година учениците, които се очаква да се явят на националното външно оценяване в седми клас по български език и литература /БЕЛ/, и по математика, са 61 223. Те ще полагат изпитите в 1696 училища, в 4930 зали и се очаква над 16 000 квестори да осигуряват нормалните условия в изпитните дни. Националното външно оценяване по БЕЛ в седми клас ще е на 17 юни, а по математика - на 19 юни. На 21 юни ще е външното оценяване по чужд език, но то е по желание на седмокласниците, съобщи на пресконференция заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, предаде БТА.

Уникален баркод и черен химикал

Учениците в седми клас ще се явяват на външното оценяване в училищата, в които учат, а квесторите ще са от други училища. Заради изпитите в седми клас 17 и 19 юни ще са неучебни дни за всички ученици в страната.

Националното външно оценяване през тази година по БЕЛ и по математика ще започне в 9.00 часа, а учениците трябва да бъдат най-късно в 8.30 часа в училището, в което учат, обясни Таня Михайлова. Тя добави, че квесторите трябва са се явят един час по-рано и най-късно до 8.30 часа да са в класните стаи, за да посрещнат учениците, които трябва да са по местата си не по-късно от 8.45 часа.

Нов момент е, че през тази година седмокласниците трябва да пишат с черен химикал, а всеки изпитен комплект ще има свой уникален баркод, за да се елиминират практики, които в предходни години са съществували, за размяна на първа и втора част от изпитите, заяви заместник-министърът. Ще се проверяват и черновите от изпитите, добави тя.

За да бъдат допуснати до външното оценяване, седмокласниците трябва да носят служебната бележка с техния входящ номер, трябва да имат и документ за самоличност - лична карта, ако имат такава, или да представят бележника си или личната си ученическа карта, каза Таня Михайлова.

Учениците нямат право да ползват на изпитите никакви средства за мобилна комуникация, нямат право да ползват калкулатори и справочници.

"Взели сме мерки за сигурност, има предвидена възможност за видеонаблюдение и то ще се осъществява, тъй като изпитите са от голямо обществено значение", коментира Михайлова.

Резултатите от изпитите в седми клас се очаква да бъдат обявени до 27 юни, а до 3 юли ще се раздава свидетелството за основно образование.

Край на книжните заявления, ще се подават само електронно

От 3 до 5 юли ще се подават документите за участие на седмокласниците за класирането в гимназиите. През миналата година 39% от родителите подадоха тези документи по електронен път, но от тази година ще има само електронно подаване на документите за кандидатстване. Родителите ще могат да подават електронно документите от личния си компютър - от дома или от офиса си, или в училищата-гнезда във всяко населено място, обясни Михайлова.

Тя уточни, че в училищата-гнезда родителите ще отидат с желанията за класиране в гимназиите на своите деца и те ще бъдат въведени на място там.

"Това се прави, за да не се допускат грешки при въвеждането на желанията за прием, тъй като през миналата година се подаваха на хартия, пренасяха се на друго място, където комисия ги въвеждаше", коментира заместник-министърът.

За професионалните гимназии ще трябва да се представи и медицинско свидетелство на седмокласника.

Сканират изпитните работи за оценяването

За първи път през тази година и оценяването на изпитните работи на седмокласниците ще бъде в "електронна среда", като работите ще се сканират, както на държавните зрелостни изпити в 12-и клас, обяви Михайлова. Резултатите в седми клас не са с оценки, а с точки, като максималният брой точки и на двата изпита е 100, но според балообразуването може да има различни комбинации, с различни предмети, определени от педагогическите съвети на училищата.

Максималният бал за кандидатстването след седми клас в гимназиите е 500 точки. След обявяване на резултатите от първото класиране учениците или трябва да се запишат в училището, или да подадат заявление за второто класиране. "След второто класиране обаче, ако не се запишат, според свободните места, които ще бъдат обявени, учениците трябва отново да подадат заявление за третото класиране", обясни Таня Михайлова.

Повече професионални паралелки

Тя информира, че държавният план-прием вече е утвърден и седмокласниците в страната ще кандидатстват за общо 2499 паралелки. От тях 1446 са професионалните паралелки, а 1053 са профилираните паралелки или заявените професионални паралелки са 57 процента. Таня Михайлова отбеляза, че това е третата година в която се увеличава с 4-5 процента броят на професионалните паралелки. 149,5 паралелки са заявени само за дуалната система на обучение, която е в тясна връзка с бизнеса. Има и 162 паралелки със защитени професии, като най-много от тях са в областта на селското стопанство, транспорта, електротехниката и енергетиката. 316 са заявените паралелки с очакван недостиг на пазара на труда, като най-много от тях са в транспорта, машиностроенето, хранителната и текстилната промишленост, електротехниката и енергетиката.