Около 20 процента от българското население над 16-годишна възраст или почти всеки пети наш сънародник в тази възрастова категория страда от някаква форма на дълготрайно увреждане, показват данни от анализ на Евростат за 2017 г. по повод днешния Международен ден на хората с увреждания, предаде БТА.

По неофициална информация общият брой на хората у нас за последните 17 години, които са с призната трайно намалена работоспособност е около 850-900 хиляди души.

Само през миналата година у нас са били регистрирани и признати с намалена работоспособност над 52 хиляди души, което прави около 9 души на 1000 жители на възраст над 16 години, показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/. Данните на НЦОЗА са от 2001 година насам, като това е сравнително най-ниският показател на хора с регистрирана трайно намалена работоспособност за последните 17 години.

Пикът на сънародници с регистрирана намалена работоспособност е бил през 2004 г. (над 133 хиляди случая или 20 българи на 1000 жители) и 2005 г. с регистрирани 115 хиляди случая или 17,5 сънародници на 1000 жители.

Само за миналата година регистрираните случаи на намалена работоспособност над 90 процента са били 11 450, между 71-90 процента - 15 640, между 50 - 70 процента - 18 000 и до 50 процента неработоспособност - около 7 500 случая.

Броят на лицата, които са били с призната трайна неработоспособност на възраст до 16 години е бил 4 070 души през миналата година, което е най-нисък дял за 17-годишен период и възлиза на 4 случая на 1000 души население под 16-годишна възраст, показват данните на НЦОЗА.

1/4 от европейците съобщават за увреждания

Една четвърт от населението на ЕС, навършило 16 години, съобщава за дълготрайни увреждания през 2017 г. Това означава, че 1 от 4 европейци изпитва сериозни ограничения при извършването на ежедневни дейности, като училище, работа, домакинство или участие в свободното време за период от шест месеца или повече, показват данните на Евростат.

Най-ниски проценти на хора с увреждания през 2017 г. са регистрирани съответно в Малта - 12 на сто и Швеция - 13 на сто. България е в групата с още две страни с регистрирани около 20 процента хора с дълготрайни увреждания - Испания и Кипър.

Най-високи пропорции на дълготрайни увреждания са регистрирани в Латвия - 41 процента, Словения - 36 процента и Естония - 35 процента, отчита европейската статистика.

Според данните на Евростат жените съобщават за продължителни увреждания повече в сравнение с мъжете през 2017 г. - 27 на сто за дамите в сравнение с 22 на сто за силния пол.