Все повече българи искат да стават учители въпреки пандемията от COVID-19, като рекорден брой хора са кандидатствали за учители до момента по програмата "Нов път в преподаването" на фондацията "Заедно в час". От септември близо 4000 души са заявили интерес към програмата за професионално и лидерско развитие на организацията. Тези цифри са почти двойно на статистиката от последните години и значително надвишават и миналата година, когато организацията отново отчете осезаемо увеличение на желаещите да стават учители, съобщиха от фондацията.

Кандидатстването за програмата "Нов път в преподаването" продължава до 25 ноември на сайта - тук >>

"Заедно в час" вече десет години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и от социално-икономическия си произход. "Нов път в преподаването" е първата и най-успешна програма на организацията. Участниците в нея получават специално разработени обучения, менторска подкрепа, учителска правоспособност, намиране на позиция в училище, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, професионални контакти и силни приятелства.

Запазва се тенденцията най-много кандидати за учители да има от големите градове - София, Пловдив, Варна. Веднага след тях се нареждат Велико Търново и Стара Загора по желаещи да преподават.

Традиционно най-голям интерес към работата като учители с програмата на "Заедно в час" има от завършващи студенти и професионалисти с опит до десет години. Тази година има значителен интерес към програмата и от студенти, завършващи педагогически специалности.

"Дистанционното обучение през пролетта промени много мисленето за работата на учителите. Много хора научиха колко отговорна и важна е тази професия - от своя опит, при подкрепата на своите деца вкъщи или от свои близки, родители или учители. Второто нещо, което виждаме, че оказва влияние - пандемията показа нагледно колко е важно учителите да не спират да учат и да се развиват. Затова и специално внимание в предварителната подготовка на участниците в програмата "Нов път в преподаването" е отделено и за ефективно преподаване при дистанционна форма на обучение", коментира повишения интерес към учителската професия Нели Кочева - ръководител на "Прием на нови участници" в "Заедно в час".

Всички кандидати за програмата преминават през три етапа на подбор, преди да получат предложение за участие в нея. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност - одобрените участници придобиват такава в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2021 г., желание за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа, и готовност за работа като учител на пълен работен ден за две години.