Завишени стойности на показателя "естествен уран" са установени в зоните за водовземане на две села в област Хасково - село Свирково, община Симеоновград и село Борисилавци, община Маждарово, съобщиха от областната администрация.

Заради несъотвествието водата се забранява за пиене и готвене.

Измерените стойности са били съответно 0,045 милиграма на литър за Свирково и 0,034 милиграма на литър за Бориславци при пределно допустима концентрация 0,03 милиграма на литър.

От днес РЗИ-Хасково е връчила предписание на ВиК - Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението за питейни нужди и приготвяне на храна и осигуряване на водоноски до отстраняване на несъответствието.

Връчени са били и писма до кметовете на общините за уведомяване на населението на селата. До няколко дни РЗИ-Хасково и ВиК-Хасково ще вземат нови проби за установяване качеството на водата в двете села, уверяват от държавната управа.