Водата в Балчик и село Църква не е годна за пиене, съобщават от морската община. В писмо от Регионалната здравна инспекция се посочва, че водата, течаща по водопроводната мрежа в двете населени места, не отговаря на изискванията за качество.

Подаваната във водопроводната мрежа вода в град Балчик и село Църква не отговаря на Наредба № 9 за качеството на вода, предназначена за питейно-битови цели, и същата не следва да се ползва, допълва БНР.

Това показват изследванията на Регионалната здравна инспекция в Добрич след извършени пробонабирания на 14 и 29 август. Водата не отговаря по микробиологични показатели ешерихия коли и колиформи..

Издадено е предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки в кратък срок.

От страна на "ВиК Добрич" АД е внесена молба в здравната инспекция за удължаване срока за изпълнението му.

Междувременно се препоръчва да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.