Завишение на стойностите на естествен уран е констатирано в три от водоснабдителните зони на Велинград.

В самия град това са част от квартал „Чепино“ и малка част от квартал „Лъжене“, и в няколко села около града – Грашено, Пашово, Юндола и Света Петка.

Районната прокуратура - Велинград се самосезира по публикации в медиите за наличието на уран в питейната вода. Възложена е проверка на МВР - Велинград и се извършва с оглед на данни за престъпление – за замърсяване на почвата и подземните води, с което стават опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели. Срокът за приключване на проверката е 14 дни.

В Регионалната здравна инспекция-Пазарджик са постъпили данни от мониторинговото наблюдение на водоснабдителното дружество "ВКТВ-Велинград" за получени нестандартни резултати по радиологични показатели - естествен уран, от проби питейна вода в три от водоснабдителните зони на регион Велинград. Това съобщават от Инспекцията.

Директорът на РЗИ-Пазарджик д-р Фани Петрова е разпоредила предприемането на спешни действия от страна на доставчика на питейна вода за отстраняване на всякакъв възможен риск за здравето на населението.

Разпоредено е на ВКТВ-Велинград незабавно спиране на водоползването за питейни нужди от проблемните водоизточници, осигуряването на достатъчни количество качествена питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба 9 на МЗ и извършването на учестен мониторинг.

Спряна е водата в зоните на с. Грашево, махала "Мечо корито", селата Св. Петка, Юндола, Пашово, части от кв. "Чепино" и малка част от кв. "Лъжене" на Велинград.

Към момента все още няма информация какви са стойностите на отклонения от стандартните показатели.

Спирането на водата в трите зони във Велинград, където бе установено завишено съдържание на уран не е тотално, а само за питейни нужди обясни д-р Румен Атанасов, началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ - Пазарджик.

Той обясни, че водата не трябва да се ползва за пиене и то временно, докато се изясни от къде се е получило замърсяването.

„Най-вероятно е природно замърсяване. Освен това трябва да бъдат потвърдени резултатите. Трябва да бъдем абсолютно сигурни и за това ще бъдат изпратени водни проби и в друга лаборатория“, обясни д-р Атанасов.

След констатираното завишено съдържание на уран във водата във Велинград ще бъдат изпратени повторни проби за изследване.
Проверки на питейната вода текат в цялата страна. Върховната административна прокуратура нареди на главния държавен здравен инспектор да провери как се спазват нормативните изисквания за безопасност на водата.

Институцията се е самосезирала по информация в медиите за наличие на уран в питейната вода в Хасково и Първомай. Оказа се, че уран над нормите няма във водата на Първомай.

Трима министри отговаряха
днес пред парламента на въпроси за урана във водата.