Трима министри отговарят днес пред парламента на въпроси за урана във водата на Хасково и Първомай.

В Първомай проблемите са решени и няма превишаване на съдържанието на уран във водата, увери служебният министър. Към момента здравен риск не съществува за Хасково, обяви от трибуната на парламента здравният министър Илко Семерджиев.
Той увери, че оценките след получаване на окончателните резултати от изследванията ще бъдат направени достатъчно бързо и ще бъдат съобщени на обществеността.

Семерджиев посочи, че от 2011 г. у нас поетапно се въвеждат по-консервативни норми за показател "естествен уран"/в момента тя е 0,03 мг на литър/и кратковременната употреба на вода с отклонения над приетите прагове не крие непосредствена опасност за здравето.

На 20 април са изпратени писма до Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център за обществено здраве и анализи с оглед събиране на статистически данни с цел анализ на болестност и заболеваемост от бъбречни и онкозаболявания, информира министърът.

Семерджиев подчерта, че към настоящия момент с цел защита здравето на населението органите на държавния здравен контрол в Хасково контролират изпълнението на всички препоръчани мерки в тяхната компетентност.

Питейната вода по решение на ВиК оператора се доставя от водоноски от помпена станция "Воеводово", чистота на водата и дезинфекцията на водоноските също се контролират.

За пръв път в РЗИ-Хасково данни за проблем с водата са получени на 4 април т.г с писмо от Басейнова дирекция "Източно-беломорски район"-Пловдив.
Още тогава по настояване на инспекцията е извършена съвместна проверка на цитираната в писмото помпена станция и са взети пет броя проби, изпратени за анализ.

Дадени са препоръки да бъде осигурена вода за питейни нужди и готвене в детските и лечебните заведения, отчете още Илко Семерджиев.

Поканени са и експерти на СЗО за оценка на ситуацията и оказване на техническа помощ на място, които да дадат и предложения за трайни решения.

Районната прокуратура в Хасково започна разследване срещу длъжностни лица кой и защо от октомври насам е мълчал за наличието на уран във водата на Хасково. Водата от две помпени станции в областния център продължава да е с уран над нормата.

Вина за ситуацията с урана в Хасково носи правителството на ГЕРБ, каза по-рано в парламента говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева.

ВиК операторът в Хасково през последните дни извърши реорганизация на водоснабдяването, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройство Спас Попниколов. "Населението на Хасково е уведомено да ограничи ползването на вода за питейни нужди и за приготвянето на храна“, каза още той.

В Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ не са предприети действия по уволняване на служители заради урана в Хасковско, информира служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова. По думите й показателите алфа активност и уран се правят веднъж годишно от МОСВ, като след това се оповестяват на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Костова уточни, че тази година те са били предоставени на 19 януари.